Snen a omezen chuti k jdlu pro hubnut
Jak na to. Patky sloupk a zdivo