Snen a omezen chuti k jdlu pro hubnut
Jak na to. Prce se zednickou lc a pachtl