Ptelstv je soust lidskho tst. Jan Werich
Jak na to. Vymen, vyznaen a vkop zklad